جدیدترین اخبار
معرفی سامانه ملی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)
اطلاع رسانی جزئیات بند ح تبصره 9 قانون بودجه کشور و سامانه ساتع 12مهر1399
راه اندازی اپلیکیشن سامانه ثنا
دسترسی به برخی امکانات سامانه ثنا 30شهریور1399
ویژگی های جدید سایت اسکور در سال 2019
سایت ‌اسکور شاخصی ساده برای اندازه‌گیری تأثیر استنادی مجلات است 1شهریور1399