طرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید


 
طرح پایش سلامت دانشجویان ورودی جدید
کد ملی: * نام: * نام خانوادگی: *
نام پدر: * تاریخ تولد: * جنسیت : *
سال ورودی: * رشته و گرایش تحصیلی: * محل تولد : *
شماره دانشجویی: * تاریخ مراجعه: * مقطع تحصیلی: *
شماره همراه: * ایمیل: * سکونت: *
لطفا سوالات زیر را با دقت مطالعه نموده و پاسخ خود را انتخاب کنید.
1- آیا فعالیت بدنی منظمی دارید؟
2- میزان فعالیت بدنی شما چند روز در هفته بوده است؟
3- میزان فعالیت بدنی شما چند ساعت در روز بوده است؟
4- آیا در رشته ورزشی خاصی به طور منظم تمرین و مسابقه دارید؟
5- اگر سابقه انجام فعالیت بدنی و ورزشی مستمر را نداشته اید، علت آن چیست؟