حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


عبدالمحمد عابدیان کناری
معاون اداری و مالی


ربیع بهروزاشکیکی
معاون دانشجویی و فرهنگی


مهدی غلامعلی فرد
معاون آموزشی


سعید کاظمی نجفی
معاون پژوهشی


اکبر نجفی

مدیران گروه‌ها


محیط زیست


نادر بهرامی فر
جنگلداری


سیدمحسن حسینی
فرآوری محصولات شیلاتی


سیدفخرالدین حسینی
تکثیر و پرورش آبزیان


سیدفخرالدین حسینی
زیست‌شناسی دریا


صابر خدابنده
علوم و صنایع چوب و کاغذ


مهدی رحمانی نیا
آبخیزداری


سیدحمیدرضا صادقی
مرتع‌داری


مهدی عابدی
فیزیک دریا


سمیه نهاوندیان