معرفی


 

bullet گزارش عملکرد ده ساله دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری از سال 1385 تا 1394

دفتر پژوهش‌های كاربردی و فناوری با هدف ايجاد ارتباط بين دانشگاه، صنعت و كشاورزی كشور در مرداد ماه 1370 ايجاد شد. اين مديريت به عنوان كانونی جهت پذيرش نيازهای مراكز صنعتی، خدماتی ـ تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های تحقيقاتی ـ پايان‌نامه‌های كارشناسی‌ارشد و دكتری، پروژه‌های تحقيقاتی ملی، انعكاس اين نيازها به معاونين پژوهشی و اساتيد دانشكده‏‌ها ، انجام وظيفه می‌كند.

 • برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیتهای پژوهشی كاربردی.
 • تهیه برنامه های اجرایی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تشویق، تسهیل و توسعه روابط پژوهشی دفتر با مراكز صنعتی، اجرایی و تحقیقاتی.
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام فعالیتهای تحقیقاتی مربوط به برنامه ریزی تخصصی مراكز تولیدی، خدماتی و تخصصی دولتی و خصوصی و گسترش فعالیت های اجرایی مربوطه با استفاده از امكانات و نیروهای تخصصی موجود در دانشگاه.
 • هماهنگ نمودن فعالیت دانشكده‌ها، اعضای هیات علمی و دانشجویان در رابطه با پژوهشهای كاربردی موردنظر مراكز و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده بین دفتر و مراكز.
 • هماهنگی و همكاری با مدیریت پژوهشی دانشگاه دانشكده ها.
 • ایجاد بانك اطلاعاتی در دفتر شامل، امكانات پرسنلی و تجهیزاتی موجود در دانشگاه و معرفی آنها به مراكز و معرفی طرح‌های پیشنهادی مراكز به دانشكده‌ها.

 

bulletتاریخچه

توسعه پایدار کشور نیازمند ارتباطات مستحکم بین دانشگاه بعنوان مرکز تولید علم و فناوری و ارگانهای دولتی و خصوصی به ویژه صنایع بعنوان کاربران علم و فناوری است.
از سوی دیگر تغییرات شتابان محیط های علمی و فناوری و بازارهای جهانی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را ناچار می سازد تا همواره خود را با این تغییرات هماهنگ و همراه نمایند.
دفتر پژوهشهای كاربردی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با هدف ایجاد این ارتباط زنده بین دانشگاه ، صنعت و بخش كشاورزی كشور در مرداد سال1370 ایجاد شد. این دفتر به عنوان كانونی جهت پذیرش نیازهای مراكز صنعتی ، خدماتی ـ تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های تحقیقاتی ـ پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری ، پروژه های تحقیقاتی ملی و انعكاس این نیازها به دانشجویان و اساتید، انجام وظیفه می كند.
هم اکنون خدمات زیر در این واحد ارائه می شود:

 1. طرحهای بین دانشگاهی
 2. طرحهای کاربردی و پژوهشی
 3. طرحهای ملی تحقیقاتی ویژه توسعه کشور
 4. هماهنگی جهت انجام بازدیدهای تحقیقاتی
 5. حمایت از طرح های توسعه ای در چارچوب صنایع کوچک
 6. ارائه مشاوره در زمینه های حمایت از طرح ها و ایده ها و ایجاد و توسعه موسسات تجاری دانشگاهی
 7. ارائه مشاوره در زمینه انجام پایان نامه های دانشجویی

bulletگوشه ای از شرح خدمات دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری

 

 • برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیتهای پژوهشی كاربردی
 • تهیه برنامه های اجرایی، آیین نامه ها و دستورالعملهای لازم جهت تشویق، تسهیل و توسعه روابط پژوهشی دفتر با مراكز صنعتی، اجرایی و تحقیقاتی
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام فعالیتهای تحقیقاتی مربوط به برنامه ریزی تخصصی مراكز تولیدی، خدماتی و تخصصی دولتی و خصوصی و گسترش فعالیت های اجرایی مربوطه با استفاده از امكانات و نیروهای تخصصی موجود در دانشگاه
 • هماهنگ نمودن فعالیت دانشكده ها، اعضای هیات علمی و دانشجویان در رابطه با پژوهشهای كاربردی موردنظر مراكز و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده بین دفتر و مراكز
 • هماهنگی و همكاری با مدیریت پژوهشی دانشگاه دانشكده ها
 • ایجاد بانك اطلاعاتی در دفتر شامل، امكانات پرسنلی و تجهیزاتی موجود در دانشگاه و معرفی آنها به مراكز و معرفی طرحهای پیشنهادی مراكز به دانشكده ها

 

bulletعملکرد دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس را در حوزه های ذیل می توان خلاصه نمود

 

 • ارائه و معرفی توانمندیهای علمی و تحقیقاتی اساتید به صنعت
 • ارسال رزومه و معرفی سوابق اجرایی اساتید به صنایع
 • ایجاد و حفظ ارتباط دانشگاه و صنایع کشور از طریق جلسات معرفی و آشنایی
 • انتقال نیازهای بخش صنعت کشور به اساتید و دانشگاهیان
 • ارسال لیست نیاز های تحقیقاتی صنایع به معاونین پژوهشی دانشکده ها
 • ارسال لیست فوق به اساتید فعال در یک حوزه خاص
 • ارائه مشاوره در زمینه چگونگی مشارکت با صنعت و کسب حمایت مالی به اساتید و دانشجویان
 • تلاش درجهت گسترش فرهنگ تحقیقات کاربردی و مشتری مدار
 • نظارت بر انجام دقیق و به موقع قراردادها طبق شرح خدمات و کنترل پیشرفت طرح ها
 • تلاش درجهت جلب حمایت صنایع از پایان نامه های دانشجویی و هدایت تفکرات دانشجویان به سوی تحقیقات مشتری محور
 • عقد قرارداد با صنایع متقاضی دریافت خدمات علمی و پژوهشی از دانشگاه
 • عقد قرارداد داخلی با مجریان و اساتید محترم دانشگاه

 

سال مورد بررسی تعداد قراردادها مبلغ قراردادها (میلیارد ریال)
1388 149 68
1389 119 147
1390 143 67
1391 143 145
1392 135 143

bullet عملکرد و دستاوردها

 

 • آمادگی جهت ارائه الکترونیکی خدمات و اطلاعات از طریق وب سایت دانشگاه با سطح دسترسی کنترل شده.
 • گسترش دامنه تحقیق در دانشگاه و حضور مجریان جدید که تاکنون مشارکتی در طرح های تحقیقاتی نداشته اند.
 • گسترش صنایع متقاضی اخذ خدمات پژوهشی و تحقیقاتی از دانشگاه افزایش رضایتمندی مشتری و رشد تمایل به حضور در طرح های تحقیقاتی از طریق دفتر پژوهشهای کاربردی.
 • افزایش چشمگیر تعداد طرح ها و مجموع درآمد دانشگاه از راه قراردادهای پژوهشی.
 • ایجاد مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک (SBDC) در دانشکده فنی و مهندسی با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
 • ایجاد و راه اندازی ستاد Flagship در دانشگاه با همکاری طرح تحقیقات اساسی وزارت صنایع و معادن جهت ایجاد ارتباط مناسب بین محققین دانشگاهی و صنایع کشور.
 • جلب حمایت مالی برای اجرای 237 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری که تاکنون 149 پایان نامه، خاتمه یافته و 88 مورد نیز همچنان جاری می باشد.