آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه تخلفات رایانه‌ای دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
حساب كاربری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
پست الكترونيكی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
قوانین و شرایط استفاده از خدمات مرکز داده دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
قوانین جرائم رایانه‌ای استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان