افراد


 

 • طاهره کاوند
 • رییس اداره طراحی و پشتیبانی وب
 • 828882884109
 • مهدی کلیوند
 • رییس اداره طراحی و پشتیبانی شبکه
 • 828882884195
 • محمد رضا ابهری
 • کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
 • 82884109
 • محمدنصیر عظیمی
 • کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
 • 82883250