افراد


 
 • عبداله کریمی آذر
 • معاون مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
 • 82883267

 • سید عباس حسینی
 • رئیس اداره امور آزمایشگاه‌ها
 • 828882883110
 • منیژه زیبایی نظام آباد
 • کارشناس مسئول امور پژوهشی
 • 82883079
 • مینا زیبایی نظام آباد
 • کارشناس اداره امور آزمایشگاه‌ها
 • 82883091
 • حمید عابد
 • کارشناس امور پژوهش، کارشناس طرح ارتقاء تراز بین‌المللی
 • 82883163
 • محسن لقمانی
 • کارشناس مسئول امور پژوهشی و مسئول دفتر مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
 • 82883115-3143
 • مریم مجرب
 • کارشناس پژوهشی ارزیابی مقالات در نشریات ملی و بین المللی
 • 82884108