متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری خانم الهام ریاحی -گروه حشره شناسی

خلاصه خبر: بررسی امکان پرورش انبوه کنه¬های شکارگر TyphlodromusbagdasarjaniوAmblyseiusswirskiiروی رژیم¬های غذایی طبیعی و مصنوعی و طعمه¬های جایگزین

گروه: حشره شناسی کشاورزی

جلسه دفاع از رساله :الهام  ریاحی                                                                       

عنوان رساله:بررسی امکان پرورش انبوه کنه­های شکارگر TyphlodromusbagdasarjaniوAmblyseiusswirskiiروی  رژیم­های  غذایی طبیعی و مصنوعی و طعمه­های جایگزین

ارائه کننده:الهام ریاحی

استاد راهنما :  آقای دکتر یعقوب فتحی­پور

 استاد مشاور اول : آقای دکتر علی اصغر طالبی

 استاد مشاور دوم : آقای دکتر محمد مهرآبادی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سعید محرمی­پور

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر حمیدرضا حاجی قنبر

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر سید ابراهیم صادقی

استاد ناظر خارجی:خانم دکتر آزاده فرازمند

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید محرمی پور

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 26/10/95

ساعت: -/10

25 دی 1395 / تعداد نمایش : 1627