متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله آقای مهرداد حنیفه ئی - گروه: اصلاح نباتات

خلاصه خبر: بررسی نحوه توارث عملکرد میوه و اسانس در گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش خشکی با روش تلاقی سه گانه

جلسه دفاع از رساله:مهرداد حنیفه­ئی                                                              گروه: اصلاح نباتات         

عنوان رساله:  بررسی نحوه توارث عملکرد میوه و اسانس در گشنیز (Coriandrum sativumL.)در شرایط تنش خشکی با روش تلاقی سه گانه

ارائه کننده: مهرداد حنیفه­ئی   

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر حمید دهقانی

  استاد مشاور اول : آقای دکتر مصطفی خدادادی

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر احمد معینی

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر محمد صادق ثابت جهرمی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر حسین میرزایی ندوشن      

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر بهرام علیزاده

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر احمد معینی  

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/04/03

4 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1282