متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی جودکی، گروه علوم باغبانی

خلاصه خبر: بررسی تنوع سیتوژنتیک و مورفولوژیک برخی از توده های گیاه سریش (Eremurus)در ایران

جلسه دفاع از پایان نامه: مصطفی جودکی                                                                                    گروه: علوم باغبانی

عنوان پایان نامه:  بررسی تنوع سیتوژنتیک و مورفولوژیک برخی از توده های گیاه سریش (Eremurus)در ایران

ارائه کننده: مصطفی جودکی           

استاد راهنما :  آقای دکتر علیرضا بابایی

استاد مشاور: دکتر قاسم کریم زاده  

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر عباس یداللهی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمود خسروشاهلی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر عبدالعلی شجاعیان

مکان : آمفی تئاتر 1

تاریخ: 96/4/28

ساعت: 10:30

28 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1773