متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای فرشید محمدیان - گروه: مکانیک بیوسیستم

خلاصه خبر: طراحی و ساخت و ارزیابی ماشین برداشت قارچ

جلسه دفاع از پایان نامه : فرشید محمدیان                                                                                 گروه: مکانیک بیوسیستم

عنوان پایان نامه:  طراحی و ساخت و ارزیابی ماشین برداشت قارچ

ارائه کننده: فرشید محمدیان

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر سعید مینایی

  استاد مشاور اول : دکتر غلامحسن نجفی

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر احمد بناکار

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر جعفر مساح

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر احمد بناکار

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 96/6/26

ساعت: -/16

          

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1132