متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم عفت حسنی - گروه: علوم و صنایع غذایی

خلاصه خبر: فرمولاسیون و تولید شکلات تیره فراسودمند با جایگزینی پودر کاکائو با پودر غلاف خرنوب

جلسه دفاع از پایان نامه : عفت حسنی                                                                                          گروه: علوم و صنایع غذایی

عنوان پایان نامه:  فرمولاسیون  و تولید شکلات تیره فراسودمند با جایگزینی پودر کاکائو با پودر غلاف خرنوبارائه کننده: عفت حسنی

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر محمدحسین عزیزی

  استاد مشاور اول :

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر محمد علی سحری

استاد ناظر خارجی:خانم دکتر مهسا تبری

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدعلی سحری

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/6/29

ساعت: -/16

2 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1207