متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد قهرمان - گروه: بیوتکنولوژی کشاورزی

خلاصه خبر: اثرات pH، ظرف، سوکسینیک اسید و تویین بر عملکرد ریشه های مویین سرخار گل (Echinacea purpurea)

جلسه دفاع از پایان نامه:  بهزاد قهرمان                                                                         گروه: بیوتکنولوژی کشاورزی

عنوان پایان نامه: اثرات pH، ظرف، سوکسینیک اسید و تویین بر عملکرد ریشه های مویین سرخار گل (Echinacea purpurea)

ارائه کننده: بهزاد قهرمان            

استاد راهنما :  آقای دکتر احمد معینی

استاد مشاور: دکتر سجاد رشیدی منفرد

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر نیما احمدی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر قاسمعلی گروسی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نیما احمدی

مکان : آمفی تئاتر 1

تاریخ: 96/7/19

ساعت: -/15

15 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1049