متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد رسولی - گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی

خلاصه خبر: بررسی تأثیر برخی عوامل روی پایداری حرارتی مخلوط پروتئین - هیدروکلوئید

جلسه دفاع از پایان نامه: مهرداد رسولی                                                              گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی

عنوان پایان نامه:

بررسی تأثیر برخی عوامل روی پایداری حرارتی مخلوط پروتئین - هیدروکلوئید

ارائه کننده:مهرداد رسولی

استاد راهنما :  آقای دکتر سلیمان عباسی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر محمدحسین عزیزی

استاد ناظر خارجی : خانم دکتر فاطمه آذری کیا

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر زهره حمیدی

مکان :آمفی تئاتر 1

تاریخ:96/8/8

ساعت: -/10

6 آبان 1396 / تعداد نمایش : 891