متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم هاجر ساوری، گروه سازه‌های آبی

خلاصه خبر: تدوین مبانی و طبقه بندی روش های بر حسب درخواست در شبکه های آبیاری و ارائه دستورالعمل بهره برداری با استفاده از روش های شبیه سازی و بهینه سازی

 • عنوان: تدوین مبانی و طبقه­ بندی روش­های بر حسب درخواست در شبکه­ های آبیاری و ارائه دستورالعمل بهره­ برداری با استفاده از روش­های شبیه­ سازی و بهینه­ سازی
 • ارائه‌کننده: هاجر ساوری
 • استاد راهنما: آقای دکتر محمدجواد منعم
 • استاد ناظر داخلی اول: آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی
 • استاد ناظر داخلی دوم: آقای دکتر مهدی همایی
 • استاد ناظر خارجی اول: خانم دکتر عاطفه پرورش
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر ابراهیم امیری تکلدانی
 • استاد مشاور : آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی
 • مکان: آمفی تئاتر شماره 2
 • تاریخ: 96/8/15
14 آبان 1396 / تعداد نمایش : 958