متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم شیرین هفت برادران - گروه: خاکشناسی

خلاصه خبر: تأثیر مدیریت تغذیه ای گیاه بر غلظت نیترات و خطرپذیری آن برای سلامت انسان در استان اصفهان

جلسه دفاع از رساله:شیرین هفت برادران                                             گروه:  خاکشناسی- شیمی و خاصلخیزی خاک

عنوان رساله:تأثیر مدیریت تغذیه­ای گیاه بر غلظت نیترات و خطرپذیری آن برای سلامت انسان در استان اصفهان

ارائه کننده:شیرین هفت برادران

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر محمدجعفرملکوتی

استاد مشاور اول  : آقای دکتر امیر حسین خوشگفتار منش

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر رسول راهنمایی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مجید افیونی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر سید جلال طباطبایی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول راهنمایی

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/9/04

4 آذر 1396 / تعداد نمایش : 1164