متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد کمال الدین احمدی بیداخویدی - گروه:حشره شناسی

خلاصه خبر: کنترل کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticae(Acari: Tetranychidae) با استفاده از سه گونه کنه شکارگر فیتوزیید در گلخانه رز

جلسه دفاع از پایان نامه: کمال­الدین احمدی بیداخویدی                                                گروه:حشره­ شناسی کشاورزی

عنوان پایان نامه:

کنترل کنه تارتن دو لکه­ای Tetranychusurticae(Acari: Tetranychidae)با استفاده از سه گونه کنه شکارگر فیتوزیید در گلخانه رز

ارائه کننده:کمال­الدین احمدی بیداخویدی    

استاد راهنما :  آقای دکتر یعقوب فتحی­پور

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر علی اصغر طالبی

استاد ناظر خارجی : خانم دکتر آزاده فرازمند

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید محرمی پور

مکان :آمفی تئاتر 1

تاریخ:96/9/22

ساعت: -/9

20 آذر 1396 / تعداد نمایش : 607