متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری مریم صالحی - گروه: اصلاح نباتات

خلاصه خبر: بررسی ساختار ترایکوم¬های غده ای و بیان ژن های دخیل در تولید آرتمیزینین در برگ تعدادی از گونه های آرتمیزیای (Artemisia spp) ایران

جلسه دفاع از رساله:خانم مریم صالحی                                                           گروه: ژنتیک و به نژادی گیاهی

عنوان رساله:بررسی ساختار ترایکوم­های غده­ای و بیان ژن­های دخیل در تولید آرتمیزینین در برگ تعدادی از گونه­های آرتمیزیای  (Artemisia spp)ایران

 

ارائه کننده:خانم مریم صالحی

استاد راهنمای اول (اصلی) : آقای دکتر قاسم کریم زاده

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر محمدرضا نقوی 

استاد مشاور اول  :  آقای دکتر حسنعلی نقدی بادی  

استاد مشاور اول  : آقای دکتر سجاد رشیدی منفرد

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر احمد معینی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر ناصر صفایی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر امیر موسوی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر محمدحسین میر جلیلی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای احمد معینی

مکان : آمفی تئاتر شماره  2

تاریخ: 96/10/12

20 دی 1396 / تعداد نمایش : 645