متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه کار آفرینی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی با ارایه دکتر یدالهی

خلاصه خبر: کارگاه کار آفرینی با ارایه دکتر عباس یدالهی رییس محترم مرکز رشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

 

برگزاری کارگاه کار آفرینی در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی با ارایه دکتر یدالهی کارگاه کار آفرینی با ارایه دکتر عباس یدالهی رییس محترم مرکز رشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و حضور استادان و تعدادی از دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی با محوریت موضوعات تبدیل ایده به ثروت و شیوه راه اندازی مراکز فن آور در دو نوبت صبح و عصر روز شنبه هفتم بهمن ماه1396 در سالن شورای دانشکده منابع طبیعی برگزار شد و مورد استقبال قرار گرفت .

 

9 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 516