متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاجواد چزکی، گروه آبخیزداری

خلاصه خبر: ارزیابی صحت شبیه سازی دبی روازنه براساس نقشه های کاربردی اراضی استخراج شده از تصاویر ماهواره ای با دقت مکانی متفاوت.

  • عنوان: ارزیابی صحت شبیه سازی دبی روازنه براساس نقشه های کاربردی اراضی استخراج شده از تصاویر ماهواره ای با دقت مکانی متفاوت.
  • ارائه‌کننده: جواد چزکی
  • استاد راهنما: دکتر مهدی وفاخواه
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حمیدرضا مرادی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکترکاکا شاهدی
  • استاد مشاور اول: دکتر سامره فلاحتکار
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر عبداواحد خالدی
  • مکان: سالن دفاع(کاخ)
  • تاریخ: 15/11/96
  • ساعت: 10

چکیده
کلمات کلیدی

14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 361