آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 

برای اطلاع از مقررات آموزشی به تارنمای مدیریت آموزشی مراجعه نمایید. موارد خاص پردیس دانشگاهی در همین صفحه مطالعه نمائید.

bulletضوابط، مقررات و آئین‌نامه‌های خاص پردیس دانشگاهی

 1. کلیه امور آموزش شامل: اعلام ظرفیت به سازمان سنجش، ثبت‌نام در بدو ورود به دانشگاه، ادامه تحصیل در گروه‌های آموزشی ذی‏ربط، برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال، فراغت از تحصیل، تسویه حساب و صدور مدارک تحصیلی، توسط مدیریت واحدهای ذی‌ربط درون دانشگاه، صورت می‌گیرد.
 2. براساس تبصره 6 ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره 2/22/166786 مورخ 1392/9/9دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، درج عنوان "پردیس دانشگاهی" در مدارک تحصیلی، گواهینامه پایان تحصیلات و دانشنامه‌های دانش‌آموختگان پردیس‌های دانشگاهی توسط دانشگاه‌ها، الزامی است. از این رو مدارک این‌گونه از دانش‌آموختگان می‌بایست با ذکر محل تحصیل (پردیس دانشگاهی) توسط دانشگاه، صادر شود.
 3. گروه‌های آموزشی ذی‌ربط و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های مجری در کلیه امور آموزشی و پژوهشی، به نیابت از پردیس دانشگاهی عمل می‌نمایند.
 4. مکان برگزاری کلاس‌ها در محل پردیس دانشگاهی می‌باشد. در صورت درخواست گروه‌های آموزشی و توجیه لازم و موافقت رئیس پردیس دانشگاهی، برگزاری کلاس‌ها یا آزمایشگاه‏های مرتبط در خارج از محوطه پردیس دانشگاهی امکان‌پذیر می‏باشد.
 5. حد نصاب تشکیل کلاس در پردیس دانشگاهی معادل 4 نفر دانشجو می‌باشد. اگر دانشجویان ثبت‌نامی در درسی کمتر از حد نصاب 4 نفر باشند، ترجیحاً در کلاس‌های نوبت دوم (شبانه) موجود در دانشگاه و در اولویت دوم در کلاس‌های روزانه دانشگاه ادغام خواهند شد.
 6. درس معرفی به استاد برای دانشجویان پردیس دانشگاهی فقط در شرایط خاص (مثلا در حالتی که فقط یک درس به جز پایان‌نامه دانشجو باقی مانده باشد) به پیشنهاد پردیس دانشگاهی و تائید مدیر امور آموزشی دانشگاه، امکان‌پذیر می‌باشد.
 7. میهمانی دانشجویان در دیگر مراکز آموزش عالی، فقط در موارد استثنایی، با موافقت گروه آموزشی ذی‌ربط "از نظر تطابق واحدهای درسی آینده"، با تائید مدیریت امور آموزشی دانشگاه "از نظر سایر مقررات" و موافقت ریاست پردیس دانشگاهی خواهد بود.

bulletآئین‌نامه مالی مربوط به دانشجویان ورودی سال 94 و پس از آن پردیس دانشگاهی

 1. نحوه دریافت شهریه از دانشجویان پردیس:
  میزان شهریه پردیس دانشگاهی برای ورودی های 95 نیز بدون افزایش نسبت به ورودی‌های 94، مطابق جدول زیر است

  دانشکده شهريه پایه هر نيمسال (ريال) شهريه متغير هر واحد شهريه هرواحد پايان نامه (ریال)
  نظري- عملی (ريال) جبرانی (ريال) مردودی – حذف درس (ريال)
  علوم انساني، مدیریت و اقتصاد، حقوق بجز رشته های مدیریت فناوری اطلاعات 16.800.000 3.400.000 1.250.000 1.125.000 7.400.000
  فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم پایه ، علوم زیستی، هنر، علوم پزشکی و رشته فناوری اطلاعات در دانشکده مدیریت و اقتصاد 18.900.000 3.600.000 1.500.000 1.250.000 7.800.000

  در صورت انصراف دانشجو از تحصیل در بدو شروع به تحصیل (پس از ثبت‌نام و انتخاب واحد) فقط شهریه پایه، نیمسال اول را پرداخت می‌نماید و سایر وجوه دریافتی، به دانشجو مسترد می‌شود.
  تبصره1- در صورتی‌که بنا به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، قبولی دانشجو لغو یا محل تحصیل دانشجو تغییر کند، یا به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد قبول شدگان، آن رشته تشکیل نشود، کل مبلغ دریافتی از دانشجو به وی مسترد می‌شود.
  تبصره2- چنانچه دانشجو در نیمسال دیگر(به غیراز نیمسال اول)، انصراف دهد ضمن تسویه شهریه نیمسال‌های قبل، شهریه پایه همان نیمسال را نیز به صورت کامل پرداخت نماید.
 2. میهمانی در مراکز آموزش عالی دیگر: میهمانی دانشجویان در دیگر مراکز آموزش عالی فقط در موارد استثنایی، با موافقت گروه آموزشی ذی‌ربط "از نظر تطابق واحدهای درسی آینده"، با تائید مدیریت امور آموزشی دانشگاه "از نظر سایر مقررات" و موافقت ریاست پردیس دانشگاهی خواهد بود. در این‌صورت دانشجویان متقاضی، فقط شهریه پایه آن نیمسال را پرداخت خواهند نمود.
 3. مرخصی: درصورتی‌که اعطای مرخصی به دانشجو "با موافقت امور آموزشی دانشگاه و ریاست پردیس دانشگاهی" با احتساب در سنوات باشد، دانشجو باید شهریه پایه آن نیمسال را پرداخت نماید. اگر مرخصی دانشجو بدون احتساب در سنوات تشخیص داده شود، دانشجو از پرداخت شهریه معاف است.
 4. تمدید سنوات:
  1. برای تمدید سنوات تحصیلی"دانشجویان" مازاد بر 4 نیمسال به شرط آنکه درس یا دروسی را در آن نیمسال نداشته باشند، فقط شهریه پایه آن نیمسال را پرداخت خواهند نمود. آن دسته از دانشجویان که برای اولین بار در نیمسال پنجم شروع به انتخاب واحد پایان‌نامه می‌کنند، باید شهریه کامل نیمسال (شهریه پایه بعلاوه شهریه متغیر واحدهای اخذ شده) را پرداخت کنند.
   تبصره: دانشجویی که بعد از نیمسال چهارم و در طول تابستان، دفاعیه خود را انجام دهد برای نیمسال تابستانی ( به دلیل اینکه طول دوره تحصیل دو سال می‌باشد) وجهی به عنوان شهریه پرداخت نخواهد کرد.
  2. در صورتی‌که دانشجو نیمسال پنجم در مرحله تمدید پایان‌نامه باشد فقط باید شهریه پایه را پرداخت کند.
  3. در صورتی‌که دفاع پایان‌نامه در نیمسال ششم انجام شود دانشجو باید شهریه پایه نیمسال ششم را پرداخت نماید.
  4. اگر دفاع از پایان‌نامه در طول تابستان و پس از نیمسال پنجم یا ششم انجام شود دانشجو مشمول پرداخت شهریه به صورت روز شمار خواهد بود.