بهزاد اكبری نودوزقی
استادیار
  • دکتری: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
  • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر، سخت افزار
  • آدرس: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه مهندسی کامپیوتر