متن کامل خبر


 
دفاع رساله آقای احمد صیادی شهرکی - گروه سرامیک

خلاصه خبر: بررسی اثر ایجاد ترکیبات غیراستکیومتری بر روی سینتر و خواص مایکروویو دی الکتریک ترکیب Ba(Co1/3Nb2/3)O3

  عنوان رساله: بررسی اثر ایجاد ترکیبات غیراستکیومتری بر روی سینتر و خواص مایکروویو دی الکتریک ترکیب Ba(Co1/3Nb2/3)O3

  •  استاد راهنما: آقای دکتر احسان طاهری نساج
  • استاد ناظر داخلی: آقای دکتر رسول صراف ماموری
  •  استاد ناظر داخلی: دکتر امین یوردخانی
  •   استاد ناظر خارجی: دکتر علیرضا مشفق
  • استاد ناظر خارجی: دکتر علی بیت اللهی 
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر رسول صراف ماموری
  •   مکان: کلاس پی 6
  • تاریخ: 26/06/1396
  • ساعت: 14

 

 


 چکیدهTEXT

 کلمات کلیدیTEXT

 

22 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 2030