متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رضا صیادی نفر، گروه شناسایی و انتخاب مواد

خلاصه خبر: سنتز و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی لحیم¬های بدون سرب Sn-Ag-Cu-XBi و بررسی خواص اتصال

  • عنوان: سنتز و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی لحیم¬های بدون سرب Sn-Ag-Cu-XBi و بررسی خواص اتصال
  • ارائه‌کننده: رضا صیادی نفر
  • استاد ناظر داخلی : دکتر امیر عبداله زاده
  • استاد ناظر خارجی : دکتر امیرحسین کوکبی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر امیر عبداله زاده
  • مکان: سالن 351
  • تاریخ: 1397/06/27
  • ساعت: 14

 

20 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 350