متن کامل خبر


 
سرپرست مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: دکتر حسن دانائی فرد، با حکم رییس دانشگاه به عنوان سرپرست مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری منصوب شد.

دکتر حسن دانائی فرد، با حکم رییس دانشگاه به عنوان سرپرست مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری منصوب شد.
در این حکم كه به امضاي دكتر محمد تقی احمدي رسيده، آمده است: " نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان سرپرستمرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه منصوب مي شويد.
اميد است با اتکال به پروردگار متعال و استفاده از تجارب همه همکاران و در قالب اهداف و مأموریت های راهبردی دانشگاه و مرکز در جهت ارتقای همکاری پژوهشی و مشاوره ای مدیریت به مراکز و نهادهای تولیدی، خدماتی و خصوصی و توسعه مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز کشور و ارتقای کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی مرکز همت گمارید، تا ضمن تحقق نقش مؤثر و امید آفرین دانشگاه در توسعه و تعالی کشور و پیشبرد اهداف دانشگاه، موفق و مؤيد باشيد."
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دكتر اسداله کردنائیج رئیس پيشين مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وي در زمان تصدي ریاست مرکز مذکور تقدیر و تشكر كرد.

23 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 2799