جدیدترین اخبار
{f:tip}
انتخاب دستیار سردبیر ماهنامه علمی و پژوهشی "مهندسی مکانیک مدرس"
انتخاب جناب آقای دکتر محمدرضا کرفی عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان دستیار سردبیر مجله مهندسی مکانیک9 مرداد 1397
{f:tip}
انتصاب سردبیر جدید ماهنامه علمی و پژوهشی "مهندسی مکانیک مدرس"
دکتر محمدجواد ناطق به عنوان سردبیر جدید مجله مهندسی مکانیک مدرس منصوب شدند.1 مرداد 1397
{f:tip}
انتصاب مدیر مسئول ماهنامه علمی و پژوهشی "مهندسی مکانیک مدرس"
دکتر قاسم حیدری نژاد، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌عنوان مدیر مسئول ماهنامه "مکانیک مدرس" منصوب شد.16 تير 1397
{f:tip}
فراخوان پذیرش دانشجوی فرا دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
فراخوان پذیرش دانشجوی فرا دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی - هسته پژوهشی چاه غیرخطی انرژی - پروفسور سیامک اسماعیل زاده خادم 10 تير 1397