•  کنترل
    مدیر گروه
    دکتر مهدی سجودی

آمار و اطلاعات

گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس اولین گروهی است که در راستای رفع نیاز صنعت اتوماسیون کشور به ایجاد گرایش «اتوماسیون صنعتی» در دوره کارشناسی ارشد اقدام کرده است و این گرایش در کنار گرایش «نظریه کنترل» در حال حاضر در این گروه فعال است. فعالیت در زمینه های تحقیقاتی نوظهور، ایجاد بستر تبادل افکار و یافته های علمی با برگزاری همایشها و کنفرانسهای مختلف از دیگر شاخصه های این گروه است. زمینه‌های پژوهشی اعضای هیات علمی این گروه در حال حاضر اغلب زمینه‌های نظری و کاربردی مهندسی کنترل را پوشش می‌دهد. به‌عنوان نمونه در حال حاضر اغلب زمینه‌های نظری و کاربردی مهندسی کنترل را پوشش می‌دهد. به‌عنوان نمونه در حال حاضر این گروه درزمینه‌های نظری کنترل مقاوم، کنترل غیرخطی، کنترل تطبیقی، شناسایی سیستم‌ها، کنترل سیستم‌های آشفته تکین، کنترل شبکه‌های ارتباطی، سیستم‌های هوشمند، کنترل فرایند، کنترل متحمل عیب و کنترل وقایع گسسته فعال است. ازنظر کاربردی در حال حاضر پروژه‌های دانشجویان درزمینه سیستم‌های صنعتی و اتوماسیون، ابزار دقیق، شبکه‌های ارتباطی، مکاترونیک و رباتیک، سامانه‌های زیستی، مدلسازی وکنترل بیماریها وغیره انجام شده ودرحال انجام است. این گروه در فعالیتهای بین¬رشته‌ای بسیار فعال است و اساتید گروه در شکل‌گیری گروه‌های آموزشی «مکاترونیک»، «زیست محاسباتی» و «ساختمان و سازه هوشمند» در دانشگاه تربیت مدرس نقش موثری را ایفا نموده‌اند.