مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک


 

bullet معرفی

این گروه در زمینه‌های تجهیزات پزشكی، پردازش تصاویر پزشكی، بهبود كیفیت تصاویر، رزونانس مغناطیسی، سیگنال‌های پزشكی و آنالیز تصویر (MRI EEG)، مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌های بیولوژیكی، برهمكنش نور با بافت‌های بیولوژیكی، سیستم‌های تصویر پزشکی، فیلترهای تطبیقی، شبکه‌های عصبی، ابزارهای نوری، كاربرد تجهیزات لیزر و فراصوت در مهندسی پزشكی فعالیت می‌نماید.
این گروه در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری دانشجو می‌پذیرد و مجهز به آزمایشگاه‌های فراصوت سیستم‌های اطلاعاتی پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات اپتیك و لیزر پزشکی است.