زمینه‌های تحقیقاتی


 

محسن پارسامقدم (استاد)

 • برنامه‌ریزی سیستم ‌های قدرت
 • مدیریت انرژی
 • شبكه ‌های هوشمند
 • انرژی‌های تجدیدپذیر

محمودرضا حقی فام (استاد)

 • طراحی و بهره برداری شبكه‌های توزیع
 • شبكه های هوشمند
 • برنامه ریزی و طراحی مبتنی بر ریسک سیستم های قدرت
 • امنیت، تاب آوری و قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت
 • اقتصاد انرژی، تجدید ساختار و بازار برق
 • پاسخ گویی بار(مدیریت مصرف و تقاضا)

حسین سیفی (استاد)

 • برنامه‌ریزی در سیستم‌های قدرت
 • دینامیک سیستم‌های قدرت
 • بازار برق
 • بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

محمدکاظم شیخ الاسلامی (دانشیار)

 • بازارهای برق
 • بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت

مصطفی محمدیان (دانشیار)

 • الکترونیک قدرت
 • منابع تغذیه بدون وقفه
 • اتصال انرژی‌های تجدید پذیر به شبکه
 • محرکه های الکتریکی

علی یزدیان ورجانی (دانشیار)

 • سیستم‌های امنیت اطلاعات
 • آلکترونیک قدرت
 • حفاظت

رضا بیرانوند (استادیار)

 • الکترونیک قدرت
 • مدل سازی و کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت
 • روش ‌های کلید زنی نرم و مبدل ‌های تشدیدی
 • انرژی ‌های تجدید پذیر مبتنی بر فتوولتائیک
 • الکترومغناطیس