زمینه‌های تحقیقاتی


 

محسن پارسامقدم (استاد)

 • برنامه‌ریزی سیستم ‌های قدرت، مدیریت انرژی، شبكه ‌های هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر|

محمودرضا حقی فام (استاد)

 • شبكه‌های توزیع، قابلیت اطمینان، منابع تولید پراکنده، شبكه های هوشمند|

حسین سیفی (استاد)

 • بهره‌برداری سیستم‌های قدرت، برنامه‌ریزی در سیستم‌های قدرت، دینامیک سیستم‌های قدرت، بازار برق

محمدکاظم شیخ الاسلامی (دانشیار)

 • بازارهای برق
 • بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت

مصطفی محمدیان (دانشیار)

 • الکترونیک قدرت، منابع تغذیه بدون وقفه، اتصال انرژی‌های تجدید پذیر به شبکه، محرکه های الکتریکی|

علی یزدیان ورجانی (دانشیار)

 • الکترونیک قدرت
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • سیستم‌های امنیت اطلاعات|
 • حفاظت

رضا بیرانوند (استادیار)

 • الکترونیک قدرت، مدل سازی و کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت، روش ‌های کلید زنی نرم و مبدل ‌های تشدیدی، انرژی ‌های تجدید پذیر مبتنی بر فتوولتائیک، الکترومغناطیس|