زمینه‌های تحقیقاتی


 

احمدرضا شرافت (استاد)

 • سیستم ‌ها و شبكه‌های مخابراتی، روش‌های پیشرفته پردازش سیگنال|

پائیز عزمی (استاد)

 • تخصیص منابع در شبکه های مخابرات سیار نسل پنجم-امنیت در لایه فیزیکی شبکه های مخابراتی-شبکه های مخابرات مولکولی- مخابرات نوری آماری|

کیوان فرورقی (استاد)

 • آنتن، الكترومغناطیس، ادوات پسیو در مایكروویو|

محمدحسن قاسمیان یزدی (استاد)

 • پردازش و آنالیز سیگنال‌ها و تصاویر، تجزیه تحلیل و ادغام اطلاعات، مهندسی سنجش از دور

زهرا اطلس باف (دانشیار)

 • آنتن، ادوات پسیو و اکتیو در مایکروویو- الکترومغناطیس، فرا مواد، روش‌های عددی در الکترومغناطیس|

حمید سعیدی (دانشیار)

 • تئوری اطلاعات و کدینگ، مخابرات بی سیم، تخصیص منابع در شبکه‌های مخابراتی

مریم ایمانی آرانی (استادیار)

 • پردازش سیگنال و تصویر و آنالیز اطلاعات
 • شناسایی الگو و یادگیری ماشین
 • مهندسی سنجش از دور

بیژن عباسی آرند (استادیار)

 • آنتن، رادار، مدارات پسیو مایکروویو|

محسن غفاری میاب (استادیار)

 • روش های عددی و تحلیلی در الکترومغناطیس، مهندسی نور و فوتونیک، فراسطوح، فرامواد و ادوات مبتنی بر گرافین، مهندسی آنتن و انتشار امواج|

نادر مکاری یامچی (استادیار)

 • طراحی شبکه های بی سیم، امنیت در شبکه های بی سیم، مخابرات مولکولی|