زمینه‌های تحقیقاتی


 

احمدرضا شرافت (استاد)

 • سیستم ‌ها و شبكه‌های مخابراتی
 • روش‌های پیشرفته پردازش سیگنال

پائیز عزمی (استاد)

 • تخصیص منابع در شبکه های مخابرات سیار نسل پنجم
 • امنیت در لایه فیزیکی شبکه های مخابراتی
 • شبکه های مخابرات مولکولی
 • مخابرات نوری آماری

کیوان فرورقی (استاد)

 • آنتن
 • الكترومغناطیس
 • ادوات پسیو در مایكروویو

محمدحسن قاسمیان یزدی (استاد)

 • پردازش و آنالیز سیگنال‌ها و تصاویر، تجزیه تحلیل و ادغام اطلاعات، مهندسی سنجش از دور، پردازش و انالیز تصاویر و سیگنالهای پزشکی.

زهرا اطلس باف (دانشیار)

 • آنتن
 • ادوات پسیو و اکتیو در مایکروویو
 • الکترومغناطیس
 • فرا مواد
 • روش‌های عددی در الکترومغناطیس

حمید سعیدی (دانشیار)

 • تئوری اطلاعات و کدینگ، مخابرات بی سیم، تخصیص منابع در شبکه‌های مخابراتی

مریم ایمانی آرانی (استادیار)

 • پردازش سیگنال و تصویر و آنالیز اطلاعات
 • شناسایی الگو و یادگیری ماشین
 • مهندسی سنجش از دور

بیژن عباسی آرند (استادیار)

 • آنتن
 • رادار
 • مدارات پسیو مایکروویو

محسن غفاری میاب (استادیار)

 • روش های عددی و تحلیلی در الکترومغناطیس
 • مهندسی نور و فوتونیک
 • فراسطوح
 • فرامواد و ادوات مبتنی بر گرافین
 • مهندسی آنتن و انتشار امواج

نادر مکاری یامچی (استادیار)

 • طراحی شبکه های بی سیم
 • امنیت در شبکه های بی سیم
 • مخابرات مولکولی