زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
رضا بیرانوند الکترونیک قدرت استادیار مهندسی برق - قدرت الکترونیک قدرت، مدل سازی و کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت، روش ‌های کلید زنی نرم و مبدل ‌های تشدیدی، انرژی ‌های تجدید پذیر مبتنی بر فتوولتائیک، الکترومغناطیس
محسن پارسامقدم سیستم‌ های قدرت استاد مهندسی برق - قدرت برنامه‌ریزی سیستم ‌های قدرت، مدیریت انرژی، شبكه ‌های هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر
محمدکاظم شیخ الاسلامی سیستم ‌های قدرت دانشیار مهندسی برق - قدرت بازار برق، بهره‌برداری از سیستم ‌های قدرت
محمودرضا حقی فام سیستم ‌های قدرت استاد مهندسی برق - قدرت شبكه‌های توزیع، قابلیت اطمینان، منابع تولید پراکنده، شبكه های هوشمند
مصطفی محمدیان الكترونیك قدرت دانشیار مهندسی برق - قدرت الکترونیک قدرت، منابع تغذیه بدون وقفه، اتصال انرژی‌های تجدید پذیر به شبکه، محرکه های الکتریکی
حسین سیفی سیستم ‌های قدرت استاد مهندسی برق - قدرت برنامه‌ریزی در سیستم‌های قدرت، دینامیک سیستم‌های قدرت، بازار برق، بهره‌برداری سیستم‌های قدرت
علی یزدیان ورجانی الكترونیك قدرت استادیار مهندسی برق - قدرت الکترونیک قدرت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حفاظت شبکه- سیستم‌های امنیت اطلاعات