زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مصطفی محمدیان الكترونیك قدرت دانشیار مهندسی برق-قدرت 1-الکترونیک قدرت 2- منابع تغذیه بدون وقفه 3-اتصال انرژی‌های تجدید پذیر به شبکه 4- محرکه های الکتریکی
حسین سیفی سیستم ‌های قدرت استاد مهندسی برق-قدرت 1-برنامه‌ریزی در سیستم‌های قدرت 2- دینامیک سیستم‌های قدرت 3- بازار برق 4- بهره‌برداری سیستم‌های قدرت
علی یزدیان ورجانی الكترونیك قدرت استادیار مهندسی برق-قدرت 1-الکترونیک قدرت 2- فناوری اطلاعات و ارتباطات 3- حفاظت شبکه- سیستم‌های امنیت اطلاعات
محسن پارسامقدم سیستم‌ های قدرت استاد مهندسی برق-قدرت 1-برنامه‌ریزی سیستم ‌های قدرت 2- مدیریت انرژی 3-شبكه ‌های هوشمند 4- انرژی‌های تجدیدپذیر
محمودرضا حقی فام سیستم ‌های قدرت استاد مهندسی برق-قدرت 1-شبكه‌های توزیع 2- قابلیت اطمینان 3- منابع تولید پراکنده 4-شبكه های هوشمند
محمدکاظم شیخ الاسلامی سیستم ‌های قدرت دانشیار مهندسی برق-قدرت بازار برق، بهره‌برداری از سیستم ‌های قدرت
رضا بیرانوند الکترونیک قدرت استادیار مهندسی برق-قدرت 1-الکترونیک قدرت 2- مدل سازی و کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت 3- روش ‌های کلید زنی نرم و مبدل ‌های تشدیدی 4- انرژی ‌های تجدید پذیر مبتنی بر فتوولتائیک 5- الکترومغناطیس