زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محسن غفاری میاب مخابرات – میدان استادیار مهندسی برق- مخابرات - میدان روش های عددی و تحلیلی در الکترومغناطیس، مهندسی نور و فوتونیک، فراسطوح، فرامواد و ادوات مبتنی بر گرافین، مهندسی آنتن و انتشار امواج
کیوان فرورقی مخابرات – میدان استاد مهندسی برق- مخابرات - میدان آنتن، الكترومغناطیس، ادوات پسیو در مایكروویو
زهرا اطلس باف مخابرات – میدان دانشیار مهندسی برق- مخابرات - میدان آنتن، ادوات پسیو و اکتیو در مایکروویو- الکترومغناطیس، فرا مواد، روش‌های عددی در الکترومغناطیس
بیژن عباسی آرند مخابرات – میدان استادیار مهندسی برق- مخابرات - میدان آنتن، رادار، مدارات پسیو مایکروویو
محمدحسن قاسمیان یزدی مخابرات- سیستم استاد مهندسی برق- مخابرات- سیستم پردازش و آنالیز سیگنال‌ها و تصاویر، ادغام اطلاعات، مهندسی سنجش از دور
احمدرضا شرافت مخابرات- سیستم استاد مهندسی برق- مخابرات- سیستم سیستم ‌ها و شبكه‌های مخابراتی، روش‌های پیشرفته پردازش سیگنال
پائیز عزمی مخابرات- سیستم استاد مهندسی برق- مخابرات- سیستم تخصیص منابع در شبکه های مخابرات سیار نسل پنجم-امنیت در لایه فیزیکی شبکه های مخابراتی-شبکه های مخابرات مولکولی- مخابرات نوری آماری
حمید سعیدی مخابرات- سیستم دانشیار مهندسی برق- مخابرات- سیستم تئوری اطلاعات و کدینگ، مخابرات بی سیم، تخصیص منابع در شبکه‌های مخابراتی
نادر مکاری یامچی مخابرات- سیستم استادیار مهندسی برق- مخابرات- سیستم طراحی شبکه های بی سیم، امنیت در شبکه های بی سیم، مخابرات مولکولی