آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
پردازش سیگنالهای پزشکی بابك محمدزاده اصل ... بلوک 6، طبقه 4، اتاق 41 4331
فراصوت علی محلوجی فر ... بلوک 6، طبقه 4، اتاق 48 4319