زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدکاظم مروج فرشی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مهندسی برق-الکترونیک افزاره های نانو الکترونیک و نانو فوتونیک : 1- افزاره‌های پلاسمونی و فرا ماده‌ی نوری 2-افزاره های تمام نوری بر پایه‌ی بلورهای فوتونی و فیبر نوری 3- گرافن و نانو لوله های کربنی،افزاره تراهرتز
وحید احمدی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مهندسی برق-الکترونیک 1-اپتو الکترونیک 2- افزاره‌های کوانتومی نوری 3- افزاره‌های مبتنی بر بلورهای میکرو حلقه‌ها 4- افزاره‌های پلاسمونی و فراماده نوری 5- نانو لوله‌ی کربنی و گرافن
داوود فتحی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استادیار مهندسی برق-الکترونیک 1-نانو الکترونیک 2- نانوفوتونیک و افزاره‌های نوری 3-فوتونیک کریستال و فرامواد 4- طراحی وساخت سلول‌های خورشیدی نقطه کوانتومی 5- پروسکایت و ارگانیک 6- نانوبیوسنسورها-آشکارسازهای نوری 7- افزاره‌های نیمه‌هادی 8- گرافن و نانولوله‌های کربنی
عبدالرضا نبوی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استاد مهندسی برق-الکترونیک طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال فرکانس بالا (RFIC)
ابومسلم جان نثاری مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مهندسی برق-الکترونیک 1-طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال فرکانس بالا (RFIC) ، 2-طراحی فرستنده– گیرنده ‌های مخابراتی‌ 3- مدارات مجتمع پزشكی و سیستم‌های رادیو نرم افزاری
سعید سعیدی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مهندسی برق-الکترونیک 1-طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ 2- فرکانس بالا (RFIC) و مایکروویو(MMIC) 3-طراحی گیرنده – فرستنده های مخابراتی، 4-طراحی مدارهای مجتمع با کاربرد زیستی
سارا درباری کوزه کنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استادیار مهندسی برق-الکترونیک 1-ساخت و شبیه سازی افزاره‌های نانوالکترونیک، 2-اپتوالکترونیک 3-اپتوفلویدیک و میکرو الکترومکانیکی (MEMS)-ادوات پلاسمونی
مجتبی لطفی زاد مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مهندسی برق-الکترونیک 1-پردازش سیگنال (صوت، تصویر، نوری) 2- فیلتر وفقی 3- طراحی دیجیتال 4- طراحی سیگنال مخلوط