زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عبدالرضا نبوی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استاد مهندسی برق‌- الكترونیك طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال فرکانس بالا (RFIC)
وحید احمدی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مهندسی برق‌- الكترونیك اپتو الکترونیک، افزاره‌های کوانتومی نوری، افزاره‌های مبتنی بر بلورهای میکرو حلقه‌ها، افزاره‌های پلاسمونی و فراماده نوری، نانو لوله‌ی کربنی و گرافن
سعید سعیدی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مهندسی برق‌- الكترونیك طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ، فرکانس بالا (RFIC) و مایکروویو (MMIC) ، طراحی گیرنده – فرستنده های مخابراتی، طراحی مدارهای مجتمع با کاربرد زیستی
سارا درباری کوزه کنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استادیار مهندسی برق‌- الكترونیك ساخت و شبیه سازی افزاره‌های نانوالکترونیک، اپتوالکترونیک، اپتوفلویدیک و میکرو الکترومکانیکی (MEMS)-ادوات پلاسمونی
مجتبی لطفی زاد مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مهندسی برق‌- الكترونیك پردازش سیگنال (صوت، تصویر، نوری)، فیلتر وفقی، طراحی دیجیتال، طراحی سیگنال مخلوط
ابومسلم جان نثاری مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال استادیار مهندسی برق‌- الكترونیك طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال فرکانس بالا (RFIC) ، طراحی فرستنده– گیرنده ‌های مخابراتی‌، مدارات مجتمع پزشكی و سیستم‌های رادیو نرم افزاری
محمدکاظم مروج فرشی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استاد مهندسی برق‌- الكترونیك افزاره های نانو الکترونیک و نانو فوتونیک: افزاره‌های پلاسمونی و فرا ماده‌ی نوری، افزاره های تمام نوری بر پایه‌ی بلورهای فوتونی و فیبر نوری، گرافن و نانو لوله های کربنی،افزاره تراهرتز
داوود فتحی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و فوتونیک استادیار مهندسی برق‌- الكترونیك نانو الکترونیک ، نانوفوتونیک و افزاره‌های نوری،فوتونیک کریستال و فرامواد، طراحی وساخت سلول‌های خورشیدی نقطه کوانتومی، پروسکایت و ارگانیک، نانوبیوسنسورها-آشکارسازهای نوری، افزاره‌های نیمه‌هادی، گرافن و نانولوله‌های کربنی