متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای وحید حکیمیان، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: تخمین حالت دینامیکی مستحکم شبکه قدرت در حضور واحدهای اندازه‌‌گیری فازوری سنکرون‌‌شده

  • عنوان: تخمین حالت دینامیکی مستحکم شبکه قدرت در حضور واحدهای اندازه‌‌گیری فازوری سنکرون‌‌شده
  • ارائه‌کننده: وحید حکیمیان
  • استاد راهنما: دکتر حسین سیفی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محسن پارسامقدم
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر فرخ امینی¬فر (دانشگاه: دانشگاه تهران)
  • مکان: مرکز مطالعات و برنامه¬ریزی شبکه¬های قدرت
  • تاریخ: 97/06/24
  • ساعت: 09:00

چکیده : حالت سیستم نمایانگر رفتار سیستم می‌‌باشد. تخمین حالت در زمینه دستیابی به تصویر بهتری از شبکه قدرت با یک مجموعه در دسترس از اندازه‌‌گیری‌‌ها به کار می‌‌رود. در واقع تخمین حالت بهترین تخمین از حالت‌‌های سیستم را با بهره‌‌گیری از مجموعه اندازه‌‌گیری‌‌های موجود در اختیار می‌‌گذارد و به دو نوع اصلی تخمین حالت استاتیکی و تخمین حالت دینامیکی تقسیم‌‌بندی می‌‌شود. با توجه به گسترش شبکه‌‌های برق قدرت امروزی، می‌‌بایست تصویر به‌‌دست‌‌آمده از شبکه قدرت به منظور کنترل کمیت‌‌های شبکه در شرایط بروز تغییرات ناخواسته و یا اغتشاشات وارد بر شبکه بهبود یابد. در راستای تحقق این موضوع، با توجه به نرخ بالای تغییرات داده‌‌ها و نیز حجم بالای اطلاعات مبادلاتی، به‌‌کارگیری واحدهای اندازه‌‌گیری فازوری می‌‌تواند نقشی تأثیرگذار را ایفا نماید. از طرفی، با توجه به اجتناب‌‌ناپذیربودن خطای اندازه‌‌گیری تجهیزات، به جهت ارائه یک تخمین مطلوب از حالت‌‌های سیستم با استفاده از داده‌‌های اندازه‌‌گیری‌‌شده، لزوم استفاده از تخمین‌‌گر حالتی که قادر به حذف یا کاهش تأثیر نامطلوب این‌‌گونه داده‌‌های معیوب بر روی خروجی نهایی فرآیند باشد، احساس می‌‌گردد که به آن تخمین‌‌گر حالت مستحکم اطلاق می‌‌شود. در این پژوهش، ضمن به‌‌کارگیری یک تخمین‌‌گر حالت دینامیکی با قابلیت کاهش تأثیر اغتشاشات وارد بر شبکه، استحکام فرآیند تخمین حالت نیز در مقابل داده‌‌های معیوب مؤثر بر اندازه‌‌گیری‌‌های موجود، لحاظ می‌‌شود.
کلمات کلیدی:  تخمین حالت، دینامیکی، مستحکم، واحدهای اندازه‌‌گیری فازوری، اغتشاش، داده‌‌های معیوب، حداقل مربعات

20 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 153