متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مهدی پهلوانی، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر:

  • عنوان: مدیریت انرژی بهینه خانه هوشمند با در نظر گرفتن سطح رفاه زندگی بوسیله‌ی سیستمهای چند عاملی
  • ارائه‌کننده: مهدی پهلوانی
  • استاد راهنما: دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر پیام تیمور زاده (دانشگاه: مازندران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر محسن پارسا مقدم
  • استاد مشاور:
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه قدرت طبقه 2-
  • تاریخ: 1395/6/15
  • ساعت: 10

چکیده
ساختمان هوشمند، ساختمانی است که در آن سیستم، خدمات، مدیریت و روابط درونی دارای صرفه اقتصادی باشد، بطوریکه بسیاری از کنترل ها توسط سیستم‌های هوشمند انجام می‌شود. در این پایان‌نامه با فرض ماهیت خانه‌های هوشمند، به عنوان شرکت کننده گان فعال در یک شبکه‌ی هوشمند، مدیریت انرژی بهینه خانه‌های هوشمند با در نظر گرفتن توانایی مالی خانوار یا سطح رفاه زندگی بوسیله‌ی سیستمهای چند عاملی توسط نرم افزار متلب شبیه سازی و بررسی شده است. از این رو خانه-های هوشمند به عنوان عامل خودکار مدل سازی شده، که با استفاده از مدلسازی‌های تصادفی، چگونگی مصرف برق خانه‌ها، تولید توربین های بادی، ذخیره باطری ها و میزان قیمت برق شبکه را در نظر گرفته است. جهت بررسی دقیق موضوع، خانه-های معمولی بدون تولید توربین های بادی و توانایی ذخیره انرژی با خانه‌های هوشمند با توان تولید و ذخیره سازی در سه حالت مختلف، مقایسه شدند.
کلمات کلیدی

16 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1884