متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مائده گلابکش، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: تحلیل تاثیر شارژ و دشارژ خودروهای برقی بر شبکه توزیع

  • عنوان: تحلیل تاثیر شارژ و دشارژ خودروهای برقی بر شبکه توزیع
  • ارائه‌کننده: مائده گلابکش
  • استاد راهنما: دکتر محسن پارسامقدم
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حسین سیفی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علیرضا شیخی دانشگاه هرمزگان
  • استاد مشاور اول: دکتر پیام تیمورزاده
  • مکان: اتاق شورای دانشکده برق
  • تاریخ: 96/06/11
  • ساعت: 11

چکیده: قابلیت قابلیت اطمینان، بعنوان اصلی‌ترین ویژگی شبکه‌های هوشمند در جهت بهبود قابلیت اطمینان و افزایش رفاه مشترکین شناخته می‌شود. از طرفی، در سالیان اخیر علاقه‌مندی زیادی نسبت به استفاده از خودروهای برقی ایجاد شده است. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر حضور خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه بر قابلیت قابلیت اطمینان شبکه هوشمند پرداخته شده است. در ابتدا رفتار تصادفی خودروهای الکتریکی برای مشارکت در بازیابی سرویس مدلسازی شده است. از این‌رو برخلاف روش‌های سنتی، بار شبکه در طول زمان بازیابی بصورت متغیر منظور شده است. بعلاوه، امکان تزریق توان رأکتیو توسط خودروهای الکتریکی نیز در مساله لحاظ شده است. سپس، دو نقش متفاوت برای مشارکت خودروها در بازیابی سرویس ارائه شده که عبارتند از: استفاده از خودروهای الکتریکی به عنوان منبع پشتیبان برای بازیابی مشترکین سالم ناحیه‌ی آسیب دیده و همچنین بکارگیری این منابع به عنوان واحد ذخیره‌سازی به منظور جلوگیری از پرشدگی خطوط فیدر پشتیبان. سناریوهای پیشنهادی شارژ کنترل نشده، شارژ کنترل شده و شارژ و دشارژ هوشمند برای خودروهای برقی در نظر گرفته شده است. روش‌ها و فرمول‌بندی‌های پیشنهادی بر شینه شماره چهار شبکه استاندارد روی بیلینتون آزموده شده و نتایج عددی مورد بررسی قرار گرفته است.
 

6 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1130