متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: فاطمه اکبریان ، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر: تخمین حمله در شبکه هوشمند الکتریکی مبتنی بر روش‌های شناسایی عیب

  • عنوان: تخمین حمله در شبکه هوشمند الکتریکی مبتنی بر روش‌های شناسایی عیب
  • ارائه‌کننده: فاطمه اکبریان
  • استاد راهنما: دکتر امین رمضانی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مهدی سجودی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مهدی علیاری (دانشگاه: خواجه نصیر)
  • استاد مشاور اول: دکتر محمدتقی حمیدی‌بهشتی
  • مکان: اتاق شورا (710) دانشکده برق و کامپیوتر
  • تاریخ: 28/6/96
  • ساعت: 15

چکیدهیکی از ملزومات اساسی دنیای امروز دسترسی به انرژی الکتریکی می‌باشد و کوتاهی در تأمین و برقراری این مهم، ممکن است صدمات جبران ناپذیری مانند یک خاموشی گسترده را به همراه داشته باشد. رشد روزافزون فنآوری‌های هوشمند و تبدیل شبکه قدرت امروزی به شبکه‌ هوشمند الکتریکی در کنار تمامی مزایا و افزایش بهره‌وری، به‌علت بهره‌گیری گسترده از شبکه‌ها‌ی مخابراتی، بستر مناسبی برای نفوذ به سیستم و حملات سایبری ایجاد خواهد کرد. AGC یک سیستم کنترل اساسی در شبکه قدرت است که وظیفه‌ی کنترل فرکانس شبکه را به عهده دارد. بروز حمله بر روی داده‌های ارسالی سنسورها از طریق لینک مخابراتی به AGC، باعث انحراف فرکانس و در پی آن موجب قطع بار، قطع ژنراتورها و نهایتاً خاموشی سراسری‌ خواهد شد. با وجود مطالعات محدود در این زمینه، در این پژوهش با استفاده از فیلتر کالمن و یک آشکارساز پیشنهادی راهکاری به منظور تشخیص به‌موقع حمله قبل از اثرگذاری آن بر روی سیستم ارائه شده است. برخلاف روش‌های موجود این روش با درنظر گرفتن نویز اندازه‌گیری و فرایند، قادر به آشکارسازی و تشخیص حمله‌هایی است که از دید سیگنال خطای کنترل ناحیه (ACE) و همچنین آشکارساز پنهان می‌مانند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها، کارایی این روش را در تشخیص حمله بر روی AGC تأیید می‌کند.
 

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1038