متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای هادی احمدآبادی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: تصویربرداری مایکروویو سه بعدی با استفاده از روش طیف پاسخ‌های دو بعدی

  • عنوان: تصویربرداری مایکروویو سه بعدی با استفاده از روش طیف پاسخ‌های دو بعدی
  • ارائه‌کننده: هادی احمدآبادی
  • استاد راهنما: دکتر کیوان فرورقی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر زهرا اطلس باف
  • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر بیژن عباسی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر جلیل راشد محصل، دکتر مجتبی دهملائیان (دانشگاه: تهران )
  • مکان: اتاق 701
  • تاریخ: 11 آذر ماه
  • ساعت: 13-15

چکیده: در این رساله یک حل‌کننده مستقیم ارائه شده است که مناسب برای تحلیل مساله پراکندگی ساختارهای تصویربرداری دو بعدی است که از منابع سه بعدی (آنتن) به منظور تولید میدان‌های تابشی استفاده می‌کنند. در روش تحلیل ارائه شده آنتن‌های مورد استفاده در تصویربرداری با منابع جریان معادل جایگزین می‌گردند و با استفاده از تبدیل فوریه از جریان‌ها، یک متغییر طیفی جایگزین یکی از متغییرهای مکانی می‌گردد. میدان‌های تابشی در حوزه طیف با استفاده از روابطی که برای محاسبه میدان از جریان‌های حوزه طیف استخراج شده‌اند محاسبه می‌شوند. سپس مساله پراکندگی ساختار تصویربرداری با استفاده تحلیل دو بعدی به روش ممان برای مقادیری متناهی از متغییر طیفی تحلیل می‌شود و پاسخ نهایی مساله از طیفی پاسخ‌های دو بعدی حاصل می‌شود. برای بازسازی تصویر نیز یک الگوریتم حل مساله معکوس ارائه شده است که در یک فرآیند ترکیبی از توابع پایه کسینوسی و توابع پایه پالسی برای مدلسازی مجهولات تصویربرداری، و الگوریتم‌های بهینه‌سازی گرادیانی و جستجوی ذرات برای رسیدن به بهترین تخمین از مشخصات محیط تصویربرداری بهره می‌برد. استفاده از حل‌کننده مستقیم مذکور و الگوریتم حل مساله معکوس کیفیت تصاویر حاصل شده را نسبت به روش معمول که همان تقریب منابع سه بعدی با منابع جریان دو بعدی است را بهبود داده است ولی زمان مورد نیاز برای بازسازی تصویر را افزایش داده است. بنابراین ایده‌ای که از ترکیب تحلیل دو بعدی و حل‌کننده مبتنی بر روش طیف پاسخ‌های دو بعدی استفاده می‌کند نیز مطرح شده است که علاوه بر افزایش دقت بازسازی تصویر نسبت به روش‌های معمول از افزایش قابل ملاحظه زمان ناشی از مدل‌سازی منابع سه بعدی جلوگیری می‌کند. جداسازی حوزه‌های جستجو و اندازه‌گیری در تصویربرداری دو بعدی و استفاده از چند جمله‌ای‌های ژاکوبی- فوریه در بیان تابع کنتراست حوزه جستجو میتوانند به عنوان نو‌آوری‌های دیگر این رساله مطرح گردند.
کلمات کلیدی: آنتن، بهینه‌سازی، پراکندگی، تبدیل فوریه، تصویربرداری مایکرویو، حوزه طیف، طیف پاسخ های دو بعدی، مسائل معکوس، منابع سه‌بعدی.

11 آذر 1396 / تعداد نمایش : 771