متن کامل خبر


 
برگزاری آزمون شفاهی ارزیابی جامع دکتری گروه مهندسی برق - کنترل

خلاصه خبر: آزمون شفاهی ارزیابی جامع دکتری گروه مهندسی برق - کنترل در تاریخ 96/10/02 برگزار می شود.

آزمون شفاهی ارزیابی جامع دانشجویان دکتری گروه مهندسی کنترل شامل دانشجویان نامبرده به شرح زیر و با حضور جناب آقای دکتر علی خاکی صدیقی به عنوان استاد ممتحن در روز شنبه 96/10/2  ساعت 7:30 در محل اتاق شورای دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می شود.

  1. زهرا زینلی
  2. احمدرضا صالح
  3. محسن هادیان
  4. الناز عزیزی
  5. هوشنگ جعفری
26 آذر 1396 / تعداد نمایش : 643