متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید رضا تحویلداریان، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: برنامه‏ریزی تولید تصادفی مشارکت واحدها در حضور بازار انعطاف‏پذیر شیب و منابع ذخیره‏ساز انرژی

  • عنوان: برنامه‏ریزی تولید تصادفی مشارکت واحدها در حضور بازار انعطاف‏پذیر شیب و منابع ذخیره‏ساز انرژی
  • ارائه‌کننده: حمید رضا تحویلداریان
  • استاد راهنما: دکتر محسن پارسا مقدم
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حسین سیفی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر پیام تیمور زاده (دانشگاه: مازندران)
  • استاد مشاور اول: دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی
  • مکان: شورای برق
  • تاریخ: 96/12/15
  • ساعت: 13:30

چکیده افزایش سطح نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر در سیستم قدرت، سبب می‏شود شدّت عدم قطعیت‏ها و تغییرپذیری‏ها در بار خالص افزایش یابند. این مسئله سبب می‏شود، بهره‏بردار سیستم قدرت در بهره‏بردای مطمئن از سیستم قدرت با چالش جدّی مواجه ‏شود. به همین منظور در این پایان نامه سعی شده است که مسئله برنامه‏ریزی تولید در سیستم قدرت، با حضور محصول رمپ در بازار انرژی ارائه شود. به عبارتی استفاده از رمپ در برنامه‏‏ریزی تولید، به عنوان یک راه‏کار مناسب برای پوشش تغییرات بار خالص و عدم قطعیت نیروگاه‏های تجدیدپذیر، ارائه شده است. علاوه بر این با توجه به خصوصیات منابع ذخیره‏ساز انرژی، از این منابع به عنوان یک امکان برای بهبود قابلیت رمپ در سیستم قدرت استفاده می‏شود. برای مدل‏سازی از یک مسئله بهینه‏سازی تصادفی دو مرحله‏ای استفاده می‏شود که برای ارائه عدم قطعیت‏ها در آن از سناریوها استفاده شده است. برای تولید سناریوها از شبیه‏سازی مونت کارلو استفاده می‏شود و عدم قطعیت‏هایی از قبیل خروج واحدهای گرمایی، خروج خطوط انتقال و تولید نیروگاه‏های تجدیدپذیر در نظر گرفته می‏شوند. در مرحله اول بهینه‏سازی به برنامه‏ریزی توان، رزرو چرخان و رمپ پرداخته می‏شود و در مرحله دوم با استفاده از مقادیر برنامه‏ریزی شده برای رمپ و رزروچرخان در مرحله اول، به مواجهه با تمام سناریوها پرداخته می‏شود. به عبارتی عدم قطعیت‏های احتمالی در سیستم قدرت، در مرحله دوم بهینه‏سازی بررسی می‏شوند و برای پاسخ به آن‏ها از قابلیت رمپ و رزرو چرخان برنامه‏ریزی شده در مرحله اول استفاده می‏شود. استفاده از رمپ سبب می‏شود، بهره‏بردار سیستم قدرت توانایی بیشتری برای بهره‏برداری مطمئن از سیستم قدرت داشته باشد. به طوریکه تا حد ممکن از حذف بار و قطع انرژی تجدیدپذیر جلوگیری می‏شود و باعث کاهش چشمگیری در هزینه بهره‏برداری از سیستم قدرت می‏شود.
کلمات کلیدیقابلیت رمپ، برنامه‏ریزی تولید تصادفی، منابع ذخیره‏ساز انرژی، عدم قطعیت و تغییر پذیری، شبیه سازی مونت کارلو

14 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 352