متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهشاد کوهی، گروه مهندسی کامپیوتر

خلاصه خبر: طراحی نسخه ی وفقی پروتکل مسیربابی RPL با پشتیبانی گره های متحرک

  • عنوان: طراحی نسخه ی وفقی پروتکل مسیربابی RPL با پشتیبانی گره های متحرک
  • ارائه‌کننده: مهشاد کوهی
  • استاد راهنما: دکتر سعید جلیلی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر بهزاد اکبری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مقصود عباس پور ( دانشگاه شهید بهشتی)
  • استاد مشاور اول: دکتر علیرضا شفیعی نژاد
  • مکان: سالن جلسات ( 701)
  • تاریخ: 96/12/22
  • ساعت: 16:00

چکیده: اینترنت اشیا یک فناوری نوظهور است که با متصل کردن اشیا پیرامون ما به اینترنت جهانی، کابردهایی را نظیر سلامت الکترونیکی، حمل و نقل هوشمند، خانه هوشمند، شهر هوشمند و ... را میسر میسازد. اشیا که دارای منابع محدود هستند، با بکارگیری 6LoWPAN میتوانند به اینترنت جهانی متصل شوند. پروتکل 6LoWPAN لایه ای میانی برای استفاده از پروتکل IPv6 بر روی اشیای مبتنی بر IEEE 802.15.4 است. IETF پروتکل RPL را به عنوان پروتکل مسیریابی استاندارد برای شبکه های 6LoWPAN معرفی کرده است و RFC 6550 توضیحات مربوط به این پروتکل را در بر دارد. در RFC 6550، مسئله تحرک گره ها در نظر گرفته نشده است و پروتکل RPL در ابتدا برای کاربردهای دارای اشیای ثابت ارائه شده است. دو چالش اساسی در مدیریت تحرگ گره ها وجود دارد، اول اینکه گره متحرک تشخیص دهد که از محدوده والد خود خارج شده است و دوم اینکه بتواند سریعاً به والدی دیگر متصل گردد. در سال های اخیر، تلاش هایی برای ارائه روش هایی برای مدیریت تحرک گره ها در پروتکل RPL انجام شده است، طی این تلاش ها، توسعه هایی بر پروتکل RPL نظیر CO-RPL، MRPL-V، MMRPL، MERPL و mRPL ارائه شده اند. پروتکل¬های CO-RPL و ME-RPL برای مدیریت تحرک گره¬ها، پیام های کنترلی زیادی ارسال می-کنند که این مصرف انرژی را افزایش میدهد، همچنین این دو پروتکل، به لحاظ معیارهای ارزیابی دیگر نیز به نسبت پروتکل های MMRPL و MERPL ضعیف تر عمل میکنند. با این وجود، همچنان نرخ گم شدن بسته ها و تأخیر اتصال مجدد در MMRPL و MERPL زیاد است که در بسیاری از کاربردهای اینترنت اشیا پذیرفته نیست. در این پژوهش، برای مدیریتِ بهترِ تحرک گره­ها در پروتکل RPL، پروتکل GRPL ارائه شده است. GRPL مبتنی بر موقعیت جغرافیایی گره ها عمل میکند و دارای چهار مؤلفه اصلی است که عبارت اند از: جایگذاری مختصات جغرافیایی گره های ثابت، محاسبه ی متناوب فاصله ی بین گره¬ی متحرک و والد آن، درخواست اطلاعات پیش از خروج احتمالی، اتصال سریع گره متحرک به مناسب ترین والد در محدوده ی خود پس از خروج از والد قبلی. روش ارائه شده برای مدیریت تحرک گره ها در GRPL با تشخیص سریع خروج گره متحرک از والدش و جمع آوری اطلاعات از والدهای بالقوه­ی پیش رو قبل از خروج از محدوده­ی والد فعلی، تأخیر اتصال مجدد را به شدت کاهش میدهد و در نتیجه نرخ گم شدن بسته ها در آن بسیار پایین است.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا، پروتکل های مسیریابی در شبکه های بی سیم، پروتکل RPL، تحرک گره ها

22 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 513