متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد ایمان علیزاده، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: مدیریت بهینه‌ی تأمین‌کنندگان انعطاف‌پذیری ‌سمت‌ مصرف در شبکه‌های قدرت بانفوذ بالای منابع اتکاناپذیر

 • عنوان: مدیریت بهینه‌ی تأمین‌کنندگان انعطاف‌پذیری ‌سمت‌ مصرف در شبکه‌های قدرت بانفوذ بالای منابع اتکاناپذیر
 • ارائه‌کننده: محمد ایمان علیزاده
 • استاد راهنما: دکتر محسن پارسا مقدم
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محمود رضا حقی فام
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمود فتوحی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر شهرام جدید(دانشگاه علم و صنعت)
 • استاد مشاور اول: دکتر نیما امجدی
 • مکان: اتاق شورا دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • تاریخ: 97/01/27
 • ساعت: 16:30

چکیده: بهره‌برداری سنتی از سيستم‌هاي قدرت، جوابگوی نفوذ بالای منابع اتکاناپذیر نخواهد بود. چراکه، در بهره برداری از سیستم های قدرت با ظرفیت بالای این منابع، علاوه بر عدم قطعیت در توان تولیدی، تغییرپذیری بالای آن‌ها، بهره برداری کوتاه مدت را دچار مسائل جدی خواهد نمود. به طوری که، عمده ترین مشکل وجود ظرفیت تولید کافی در عین کمبود ظرفیت شیب است که منجر به عدم توازن بار و تولید شده و خاموشی یا بهره¬برداری از واحدهای حرارتی در خارج از نقطه ی کار بهینه خواهد شد. ازاین‌رو، شناسایی، بهره‌برداری و ارتقاء نیازهای سیستم قدرت در نیل به بهره‌مندی حداکثری از منابع اتکاناپذیر پاک امری ضروری می‌نماید. هدف از انجام این رساله، ارائه مدلی است که در آن، علاوه بر درنظرگرفتن عدم قطعیت تولیدات اتکاناپذیر در بهره برداری کوتاه مدت، تغییرپذیری آن‌ها نیز به‌طور مشخص مدل سازی شود، تا میزان کمبود منابع، جهت مقابله با آثار نامطلوب تغییرپذیری تعیین شده، و در جهت افزایش سطح انعطاف‌پذیری، منابع تأمین کننده به‌طور اقتصادی به کار گرفته شوند. ازاین‌رو در چارچوب پیشنهادی، تغییرات میان بازه ای درون ساعتی تولید منابع اتکاناپذیر جهت پایش قابلیت تغییرپذیری در بستر تغییرات متداول ساعتی بار خالص، در یک مسئله ی بهره برداری روزپیش مشارکت واحدها به صورت یک مدل مقاوم چند سطحی علّی و غیر محافظ کارانه طراحی شده است. به علاوه، بارهای حرارتی تجمیع شده به دلیل خصوصیات منحصربه‌فرد ازجمله نرخ فراخوان بالا، زمان پاسخ گویی کم، قابلیت ذخیره سازی حرارتی و قطع کوتاه مدت عملکرد بدون کاهش رضایت مندی مصرف کنندگان، با هدف کاهش آثار تغییرپذیری تولیدات اتکاناپذیر در قالب تأمین کنندگان انعطاف پذیری سمت مصرف استفاده شدند. به طوری که، در یک مسئله ی بهره برداری روزپیش مشارکت واحدها در قالب مدل ارتقاء یافته ی مقاوم چند سطحی علّی و غیر محافظ کارانه، تأمین کنندگان انعطاف پذیری سمت مصرف به همراه منابع سنتی سمت تولید به تأمین رزرو شیب می پردازند.
کلمات کلیدی: انعطاف پذیری، تغییرپذیری، رزرو شیب، بهینه سازی مقاوم، بازارهای انرژی و رزرو

27 فروردین 1397 / تعداد نمایش : 294