متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای شهریار حسینجانی، گروه مهندسی پزشکی

خلاصه خبر: پردازش پتانسيلهاي ميداني قشر اوليه شنوایي و داده‌هاي رفتاري همزمان در یک مدل حيواني به‌منظور بررسي ادراک كاذب شنيداري

  • عنوان: پردازش پتانسيلهاي ميداني قشر اوليه شنوایي و داده‌هاي رفتاري همزمان در یک مدل حيواني به‌منظور بررسي ادراک كاذب شنيداري
  • ارائه‌کننده: شهریار حسینجانی
  • استاد راهنما: دکتر بابک محمدزاده اصل
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مهدی عروجی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمدرضا دلیری (دانشگاه: علم و صنعت ایران )
  • استاد راهنمای دوم: دکتر میرشهرام صفری
  • مکان: ساختمان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-اطاق شورا
  • تاریخ: 97/03/29
  • ساعت: 09:00

چکیده: ادراکات کاذب شنیداری طیف وسیعی از اختلالات عصبی ساده مانند «وزوز گوش» تا بیماری‌های حاد اعصاب و روان مانند اسکیزوفرنی را شامل می‌شود. تصور موسیقیایی و تصور ناخواسته موسیقیایی از ناشناخته‌ترین حالات ادراک کاذب شنیداری هستند. ارتباط تصور ناخواسته موسیقیایی با حافظه و یادگیری سبب شده‌است که پژوهشگران علوم اعصاب و علوم شناختی به این موضوع علاقه‌مند شوند. در تحقیقات گذشته نشان داده شده‌است که بخشی از قشر شنوایی مغز انسان در ایجاد تصور موسیقیایی دخیل است. محدودیت ابزارهای پایش مغز انسان توانایی بررسی سازوکارهای پیدایش این پدیده را از پژوهشگران سلب کرده است. در موارد مشابه در برابر مواجه با این محدودیت‌ها از مدل‌های حیوانی استفاده می‌شود. ما از مدل‌های حیوانی موجود در بررسی ادراکات کاذب شنیداری و الگوواره‌ّای آزمایش‌های انسانی تصور موسیقیایی برای طراحی آزمایش استفاده کردیم. ۶ موش سوری ماده در دو گروه کنترل و شرطی تحت آزمایش‌ قرار گرفتند. گروه شرطی علاوه بر آزمایش‌های الکتروفیزیولوژی تحت آزمایش‌های رفتاری قرار گرفت. در این آزمایش‌های رفتاری سوژه پس از القای تشنگی توسط بساط شرطی سازی به محرک صوتی شرطی می‌شود. محرک صوتی مورد استفاده قطعات موسیقی ساخته شده در حوزه شنوایی موش است. سوژه‌ها تحت این آزمایش‌ها آموزش داده‌میشوند که در زمان پخش محرک نمی‌توانند آب بنوشند و تقاضای آب در این زمان‌ها با شوک الکتریکی همراه است. پتانسیل‌های میدانی قشر شنوایی مغز سوژه‌ها توسط ثبت تهاجمی در حالت غیر هشیار ثبت شده‌اند. در آزمایش‌های الکتروفیزیولوژی از دو محرک موسیقیایی آشنا و ناآشنا استفاده شده‌است. در این محرک‌ها سکوت‌هایی جایگذاری شده‌است. پتانسیل‌های میدانی قشر شنوایی گروه شرطی در زمان‌های سکوت پس از پخش محرک دارای الگو‌های مشابه با محرک مورد استفاده در آزمایش‌های رفتاری است. این تشابه بین پتانسیل‌های میدانی و محرک در گروه کنترل دیده نمی‌شود.
کلمات کلیدی: علوم شناختی، ادراک کاذب شنیداری، تصور موسیقیایی، مدل حیوانی، پتانسیل‌های میدانی

27 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 271