اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین محمدی نجف آبادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین محمدی نجف آبادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
پیش بینی تحلیلی-عددی و تجربی عیب چین خوردگی لبه در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد پروفیل ها با مقطع عریض
18آذر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای کاظم محمدزاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای کاظم محمدزاده، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی سه بعدی جریان و مدیریت آب در آندپیل سوختی غشاء تبادل پروتون با استفاده از روش حجم سیال (VOF)
26آبان1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدسجاد گازر، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدسجاد گازر، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل جدایش در پانلهای ساندویچی با رویه کامپوزیتی و هسته ترکیبی کامپوزیت-فوم تحت بار استاتیکی خارج از صفحه
20آبان1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای محسن قاسمی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای محسن قاسمی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی هیدرودینامیک عبور جریان دوفازی حبابی از اطراف مانع استوانه ای به روش شبکه بولتزمن LBM
9آبان1397
 Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای احمد کاظمی فرد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای احمد کاظمی فرد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مطالعه پارامتری اثر مشخصات پاشش و شرایط اولیه بر تبخیر کامل قطرات سوخت و عدم تشکیل شعله در لوله پیش مخلوط
7آبان1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: خانم هدی سرپرست، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: خانم هدی سرپرست، گروه آموزشی طراحی کاربردی
ارتعاشات غیرخطی و پایداری دینامیکی تیر کامپوزیتی خمیده با انحنای غیر یکنواخت و شرایط مرزی غیر خطی تحت بار متحرک
25مهر1397
 Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد ترکاشوند، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد ترکاشوند، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی و بهینه سازی ساختاری سیستم گرمایش تابشی دما بالا
23مهر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: خانم نگین معلمی خیاوی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: خانم نگین معلمی خیاوی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
توسعه یک مدل آسایش حرارتی موضعی بر مبنای پاسخ حسگرهای حرارتی پوستی
17مهر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پوریا اعظمی گوگرچین گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پوریا اعظمی گوگرچین گروه آموزشی طراحی کاربردی
تخمین عددی و تجربی بار کمانش ورق کامپوزیتی چند لایه دارای تورق با استفاده از روش همبستگی ارتعاشی
16مهر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: خانم زهرا علیزاده کاکلر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: خانم زهرا علیزاده کاکلر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی میدان جریان داخلی یک انژکتور نیروگاهی و مطالعه ناپایداری خطی ورقه حلقوی مایع خارج شونده از اتمایزر مایع هوادهی شده
1مهر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای مسعود سلطان رضائی،گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای مسعود سلطان رضائی،گروه آموزشی طراحی کاربردی
مدلسازی دینامیکی و تحلیل پایداری سیستم های سه محور متصل با مفصل های گاردان
31شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سبحان کمالی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سبحان کمالی، گروه آموزشی ساخت و تولید
مدل سازی تحلیلی الکترومکانیکی پیوسته ارتعاشات اجباری ترانسدیوسر آلتراسونیک لانگوین و صحه گذاری تجربی آن
27شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم گلبرگ نیک آئین، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم گلبرگ نیک آئین، گروه آموزشی ساخت و تولید
طراحی و ساخت اوتوز نرم دست
26شهریور1397
 Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان آقاجعفری ، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان آقاجعفری ، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی و ارزیابی سیستم های تحریک مناسب در تشخیص عیوب در قطعات تحت بار با استفاده از برشنگاری دیجیتالی
25شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن امینی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن امینی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی تاثیر ترکیب پانل سرمایش سقفی تابشی و کویل رطوبت گیر برای بهبود مشکل چگالش
25شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا نیک پوریان، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا نیک پوریان، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل دینامیک غیرخطی میکروتیرهای خازنی با انحنای اولیه بر اساس تئوری گرادیان کرنش
25شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ریحانه سادات نجابت، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ریحانه سادات نجابت، گروه آموزشی ساخت و تولید
طراحی و ساخت عملگر خمشی مگنتواستریکتیو
24شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای سعید رجا، گروه آموزشی هوافضا
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای سعید رجا، گروه آموزشی هوافضا
طراحی کنترل گر غیر خطی یک پرنده ی چهار ملخ با محور چرخش متغیر
24شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید سید حسینی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سعید سید حسینی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل و طراحی سیستم کمک توانی مچ پا به وسیله عملگر الکتروهیدرواستاتیکی
21شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان بهمنی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای احسان بهمنی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی تاثیر تزریق هیدروژن در سوخت های رایج در توربین های گازی در فشارهای بالا
21شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد جواد صالحی نجف آبادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد جواد صالحی نجف آبادی، گروه آموزشی ساخت و تولید
بررسی تجربی تولید پیوسته ی ورق مواد مرکب زمینه گرما نرم و شکل دهی غلتکی آن
18شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی اسمعیل پور، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی اسمعیل پور، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدلسازی عددی جریان دوفازی هوادهی سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل ترکیبی دو سیالی و حجم سیال (VOF)
18شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اسماعیل ارجمند، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اسماعیل ارجمند، گروه آموزشی تبدیل انرژی
تاثیر زاویه پاشش سوخت و تعداد نازل برعملکرد مشعل گازی بویلر نیروگاهی
17شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سبحان فولادی فرد،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سبحان فولادی فرد،گروه آموزشی تبدیل انرژی
احتراق گازهای ارزش حرارتی پایین حاصل از زیست توده با تکنولوژی مشعل متخلخل جریان متقابل
17شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین نیاسری،گروه آموزشی هوافضا
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین نیاسری،گروه آموزشی هوافضا
مطالعه تئوری و تجربی تغییر فرم و پارگی استوانه جدار نازک تحت فشار متحرک داخلی
17شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی بدرخواهان، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی بدرخواهان، گروه آموزشی ساخت و تولید
مشخصه سازی تجربی شعله به کمک سنجش تابش و تحلیل تصویر
12شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی سرور، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی سرور، گروه آموزشی تبدیل انرژی
طراحی و بررسی آزمایشگاهی یک سامانه میکروسیالی قطره ای
11شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌ نامه: آقای علیرضا جباری راد، گروه آموزشی ساخت و تولید
جلسه دفاع از پایان‌ نامه: آقای علیرضا جباری راد، گروه آموزشی ساخت و تولید
توسعه روش جوشکاری فراصوتی برای اتصال پلیمرهای گرماسخت تقویت شده
7شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای افشین تبیانیان،گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای افشین تبیانیان،گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل موج آکوستیکی منتقل شده از پوسته مخروطی ناقص
4شهریور1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین مسلمی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امین مسلمی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بهینه سازی عملکرد میزان جذب انرژی چاه های غیر خطی در سیستم های چند درجه آزادی غیر خطی
23تیر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی خزایی کوهیر، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی خزایی کوهیر، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بهینه سازی میزان جذب انرژی مجموعه ای از چاه های انرژی غیر خطی موازی برای یک سیستم یک درجه آزادی غیر خطی
23تیر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای وحید بهلوری، گروه آموزشی هوا فضا
جلسه دفاع از رساله: آقای وحید بهلوری، گروه آموزشی هوا فضا
بهینه سازی طراحی کنترل وضعیت ماهواره با عملگر تراستر روشن-خاموش در حضور نویز حسگر
19تیر1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی معماریان، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی معماریان، گروه آموزشی طراحی کاربردی
خمش تیر ساخته شده از مواد هایپرالاستیک تراکم ناپذیر همگن و غیر همگن
23خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیامک محجل صادقی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سیامک محجل صادقی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته ای استوانه ی ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری الاستیسیته سه بعدی
21خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای امین حق بین، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای امین حق بین، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل تجربی و شبیه سازی ضربه در صفحات کامپوزیت رشته ای تقویت شده با نانو لوله کربن به روش لایه نشانی الکتروفورتیک
8خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدرضا دهقانی تفتی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدرضا دهقانی تفتی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
تحلیل، طراحی و کنترل یک ربات هپتیکی 6 درجه آزادی و بهینه‌سازی فضای کاری آن جهت استفاده در جراحی کرینیوتومی
8خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان ناطقی بروجنی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان ناطقی بروجنی، گروه آموزشی طراحی کاربردی
بررسی تجربی و عددی اثرات افزودن نانو ذرات بر رفتار و تغییر در خواص مکانیکی فومهای پلیمری در بارگذاری ضربه ای
6خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا ربانی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از رساله: آقای رضا ربانی، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسی اثر دیوار بر انتقال حرارت هدایتی گاز در رژیم گذرا درون نانو کانالها با استفاده از روش دینامیک مولکولی
6خرداد1397
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ميثم محرابيان ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ميثم محرابيان ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی توربین بادی محور افقي در بالای ساختمان
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسين فاراني ثاني ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسين فاراني ثاني ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدلسازی سه بعدی تاثیر همزمان توربولانس و ايرودينامیك جريان بر شكست ثانويه اسپری تبخیری
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود احمدي ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسعود احمدي ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدل سازی سه-بعدی تاثیرات متقابل توربولانس فاز گسسته و پیوسته در جريان داخل موتور احتراق داخلي
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مرتضي سهرابي شكفتي ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مرتضي سهرابي شكفتي ، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی انتقال حرارت از نوع جوشش مادون سرد در تبخیرکننده های لوله عمودی با گردش اجباری
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای داریوش پوررنجبر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای داریوش پوررنجبر، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی ترمواکونومیك تولید همزمان آب و توان از طريق تغلیظ پساب های صنعتي با شوری بالا در کنار نیروگاه های مقیاس کوچك
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای صابر دلداریزدان آباد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای صابر دلداریزدان آباد، گروه آموزشی تبدیل انرژی
شبیه سازی جريان حاوی ذرات در زلال سازهای مجهز به صفحات شیبدار با لحاظ کردن شكست و انعقاد ذرات
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هژیراحمدكرماج،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای هژیراحمدكرماج،گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسي اثر جريان چرخشي بر روی ضريب انتقال حرارتي ترکیب آب و ذرات ريز جامد تغییر فاز دهنده در داخل لوله
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سيدامير موسویان ،گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سيدامير موسویان ،گروه آموزشی تبدیل انرژی
ارايه دستورالعمل طراحي تهويه طبیعي برای ساختمان با استفاده از دودکش خورشیدی در اقلیم های مختلف ايران.
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی شكري نوروزلو، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی شكري نوروزلو، گروه آموزشی تبدیل انرژی
امكان سنجي استفاده از سیستم تولید همزمان حرارت و قدرت به جای تاسیسات مرکزی در ساختمان مسكون
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اشکان ترابي فارساني، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای اشکان ترابي فارساني، گروه آموزشی تبدیل انرژی
مدلسازی عددی رسوب گذاری در پیش گرمكن های نفت خام با استفاده از روش دوسیالي
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر حسین نظری، گروه تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای امیر حسین نظری، گروه تبدیل انرژی
مطالعه ی تأثیر پديده های سطحي در رسوب نفت خام بر انتقال حرارت با استفاده از ديدگاه اويلر- لاگرانژ
11بهمن1396
Icon.News.Pleading.png
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد زارع محمودآبادي، گروه آموزشی تبدیل انرژی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد زارع محمودآبادي، گروه آموزشی تبدیل انرژی
بررسي عددی تكفاز و دوفاز عملكرد حرارتي جريان نانوسیال درون مبدل حرارتي مخروطي مارپیچ
11بهمن1396